Please enter verification code
Confirm
Improving of Procedures for Preparing of Training Set for Neural Networks
American Journal of Neural Networks and Applications
Volume 1, Issue 1, August 2015, Pages: 29-32
Received: Jun. 14, 2015; Accepted: Jul. 28, 2015; Published: Aug. 1, 2015
Views 4290      Downloads 103
Authors
Veniamin B. Gitis, Intelligent Decision Support Systems Department, Faculty of Machine Automation and Information Technology, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine
Tatyana P. Gitis, Intelligent Decision Support Systems Department, Faculty of Machine Automation and Information Technology, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine
Article Tools
Follow on us
Abstract
In the article procedure of rough-down of information is examined for teaching of neuron networks. Shown, that exists problem of normalization of ordinals of variables in part of their internal levels. The improved chart of normalization, allowing setting ponder ability both ordinal of variable on the whole and its separate levels, is offered to application. Reverse normalization formulas over are also brought for interpretation of gravimetric coefficients of neurons
Keywords
Neuron, Normalization, Ordinal Variable, Neural Network, Self-Organizing Maps
To cite this article
Veniamin B. Gitis, Tatyana P. Gitis, Improving of Procedures for Preparing of Training Set for Neural Networks, American Journal of Neural Networks and Applications. Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 29-32. doi: 10.11648/j.ajnna.20150101.14
References
[1]
Mirkes E. M. Nejrokomp'yuter: proekt standarta / E. M. Mirkes; red. V. L. Dunin-Barkovskij; RAN, SO, In-t vychisl. modelirovaniya. – M.: Nauka: Sib. predpriyatie RAN, 1999. – 190 s.
[2]
Zaencev I. V. Nejronnye seti: osnovnye modeli. – Voronezh: VGU, 1999. – 157 s.
[3]
Gorban' A. N. Nejroinformatika / A. N. Gorban', V. L. Dunin-Barkovskij, A. N. Kirdin. – Novosibirsk: Nauka. Sibirskoepredpriyatie RAN. – 1998. – 296 s.
[4]
[4] Caregorodcev V. G. Optimizaciya predobrabotki dannyh: konstanta Lipshica obuchayushchej vyborki i svojstva obuchennyh nejronnyh setej // Nejrokomp'yutery: razrabotka i primenenie.–2003.–№ 7.–S. 3-8.
[5]
[5] Gitis T. P. Analiz urovnya professional'nogo razvitiya stanochnikov s ispol'zovaniem kart Kohonena / T. P. Gitis // Sbornik trudov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Nejrosetevye tekhnologii i ih primenenie». – Kramatorsk: DGMA. – 2012. – S. 34-38.
[6]
Es'kov A. L. Upravlenie professional'nym razvitiem personala predpriyatiya na osnove ego ocenki / A. L. Es'kov, T. P. Gitis // Ekonomіka ta pravo. – 2013. - №2(36). – S.87-92
[7]
Gitis T. P. Intellektual'nye metody upravleniya personalom predpriyatiya: monografiya / T. P. Gitis, V. B. Gitis. - Kramatorsk, DGMA, 2014. – 140 s.
[8]
Gitis T. P. Predvaritel'naya obrabotka dannyh dlya ocenki urovnya professional'nogo razvitiya rabochih s pomoshch'yu kart Kohonena / T. P. Gitis // Iskusstvennyj intellekt. Intellektual'nye sistemy: Materialy X mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii. – Taganrog: Izd-vo TTI YUFU, 2009. – S. 74-76
[9]
Gitis T. P. Pred- i postobrabotka informacionnyh potokov samoorganizuyushchihsya kart priznakov / T. P. Gitis, V. B. Gitis // Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii «Iskusstvennyj intellekt. Intellektual'nye sistemy II-2013». −Doneck: IPII «Naukaіosvіta», 2013. – S. 265-267.
[10]
Gitis T. P. Sovershenstvovanie procedury podgotovki obuchayushchih mnozhestv dlya nejronnyh setej / T. P. Gitis, V. B. Gitis // Vіsnik Donbas'koї derzhavnoї mashinobudіvnoї akademії. – 2011. – № 2 (8E). – S. 42-46.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186