Dynamics of Brain-Specific Proteins and Melatonin Before and After Microwave Resonance Therapy in Patients with Aftereffects of Mild Brain Injury
International Journal of Neurologic Physical Therapy
Volume 5, Issue 1, June 2019, Pages: 1-4
Received: Feb. 16, 2019; Accepted: Apr. 15, 2019; Published: May 23, 2019
Views 563      Downloads 55
Author
Volodymyr Korshnyak, State Institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Article Tools
Follow on us
Abstract
The process of decompensation in the remote period of mild closed traumatic brain injury is due to the autosensitization to different structures of brain, and contributes to the enhancement of inflammatory processes, that in turn disrupts the activity of neurotransmitter mechanisms in the central nervous system. Methods: The study of brain-specific proteins (S-100, MBP, EP, 3G-9-D6, GFAP) and melatonin hormone in patients with long-term effects of mild closed traumatic brain injury, before and after microwave resonance therapy was undertaken. Results: The dynamic observation of 20 patients with aftereffects of mild closed traumatic brain injury showed that microwave resonance therapy (MRT) leads to normalization of hormone melatonin and cerebrospinal proteins’ state in this group of patients. Conclusions: The study of brain-specific proteins and hormone melatonin contributes to the understanding of those biochemical processes that take place in this pathology. The microwave resonance therapy leads to the normalization of the functioning of neurohumoral cerebral mechanisms that have arisen in the remote period of traumatic brain injury. The application of microwave resonance therapy not only normalizes the state of the studied neurohumoral parameters, improves neuroplastic processes and protects the brain substance from damaging factors, but also restores the neurochemical organization of brain integration. The presented method of treatment restores the neurotransmitter mechanisms of the brain matter.
Keywords
Brain-Specific Proteins, Melatonin, Microwave Resonance Therapy, Aftereffects, Mild Traumatic Brain Injury
To cite this article
Volodymyr Korshnyak, Dynamics of Brain-Specific Proteins and Melatonin Before and After Microwave Resonance Therapy in Patients with Aftereffects of Mild Brain Injury, International Journal of Neurologic Physical Therapy. Vol. 5, No. 1, 2019, pp. 1-4. doi: 10.11648/j.ijnpt.20190501.11
Copyright
Copyright © 2019 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
References
[1]
Agaeva, K. F. (2001). Protsess nakopleniya posledstviy travm golovy sredi naseleniya. Zhurn. nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova. No. 5, pp. 46-48.
[2]
Arushanian, E. B. (2012). Terapevtycheskye vozmozhnosty zpyfyzarnoho hormona melatonyn pry cherepno-mozghovoi travme. Zhurn. nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova. No. 11, Vol. 112, pp. 73-78.
[3]
Arushanian, E. B. (1993). Mesto epifizarno-adrenokortikalnyih otnosheniy v popravochnoy regulyatsii povedeniya. Uspehi fiziologicheskih nauk. Vol. 24, No. 4, pp. 12-28.
[4]
Dizregulyatsionnaya patologiya. Pod red. G. N. Kryijanovskogo. Moscow: Meditsina Publ. 2002. 92 p.
[5]
Dizregulyatsionnaya patologiya nervnoy sistemi. Pod red. E. I. Guseva, G. N. Kryijanovskogo. Moscow: «MIA» Publ. 2009. 512 p.
[6]
Ivanova, M. F. Evtushenko, S. K. Evtushenko, I. S. (2015). Osobennosti konservativnoy terapii cherepno-mozgovyih travm v ostrom i otdalennom periodah (lektsiya). Mejdunarodnyiy nevrologicheskiy jurnal. No. 2 (72), pp. 76-80.
[7]
Kovalzon, V. M., Veyn, A. M. (2004). Melatonin i son. V kn.: Melatonin v norme i patologii. Мoscow. Pp. 182-197.
[8]
Korshniak, V. O. (2010). Mikrokhvylova rezonansna terapiia syndromu vehetatyvnoi dystonii u khvorykh z ekzohennym urazhenniam tsentralnoi nervovoi systemy . Mizhnarodnyi nevrolohichnyi zhurnal. No. 8 (38), pp. 81-86.
[9]
Lihterman, L. B. (2014). Cherepno-mozgovaya travma. Diagnostika i lechenie. Moscow. GZOTAR-Media Publ. 488 p.
[10]
Mironenko, T. V. (2001). Klіnіko-dіagnostichna harakteristika ta osoblivostі lіkuvannya naslіdkіv legkoї cherepno-mozkovoї travmi: avtoref. dis. na zdobuttya nauk, stupenya dokt. med. nauk. 36 p.
[11]
Nasibullin, B. A., Korshniak, V. O. (2012). Melatonin i vehetatyvna rehuliatsiia tsyrkadnykh protsesiv v zhyttiediialnosti liudyny v normi i pry deiakykh patolohichnykh protsesakh. Zahalna patolohiia ta patolohichna fiziolohiia. Vol.7, No. 4 (apendix А). Pp. 17-23.
[12]
Pedachenko, E. G., Shlapak, I. P., Guk, A. P., Pilipenko, M. N. (2009). Cherepno-mozgovaya travma: sovremennyie printsipi neotlojnoy pomoschi: uch.metod, posobie. Kiev: «Vipol» Publ., 216 p.
[13]
Romodanov, A. P., Lyisyanyiy, N. I. (1991). Cherepno-mozgovaya travma i immunologicheskaya reaktivnost organizma. Kiev: «Zdorov`ya». 151 p.
[14]
Taytslin, V. I. (2002). Zakryitaya cherepno-mozgovaya travma i eё posledstviya. Mejdunarodnyiy meditsinskiy jurnal. No. 1-2, pp. 58-63.
[15]
Kelso, M. L., Scheff, N. W., Scheff, S. N. (2011). Melatonin and minocycline for combinatorial therapy to improve functional and histopathological deficits following traumatic brain injury. No. 488, pp. 60-69.
[16]
Kelso, M. L., Scheff, N. W., Scheff, S. N. (2011). Melatonin and minocycline for combinatorial therapy to improve functional and histopathological deficits following traumatic brain injury. No. 488, pp. 60-69.
[17]
Shkiryak, A. A., Goncharuk, O. M., Askerov, E. A., Kaminskij, A. A. (2018). Struktura sudomnogo sindromu v paciyentiv iz cherepno-mozkovoyu travmoyu v gostromu periodi. Mizhnarodnij nevrologichnij zhurnal. No.6 (100), pp. 23-27.
[18]
Goranskij, Yu. I., Dyaba, O. I. (2018). Povyshenie adaptacionnyh vozmozhnostej centralnoj nervnoj sistemy pri cherepno-mozgovoj travme. Mizhnarodnij nevrologichnij zhurnal. No.4 (98), pp. 37-45.
[19]
Shanko, Yu. G., Sidorovich, R. R., Tanin, A. L. et al. (2017). Epidemiologiya cherepno-mozgovoj travmy v Respublike Belarus. Mizhnarodnij nevrologichnij zhurnal. No.5 (91), pp. 31-37.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186